• Swammerdamlaan 24, 7002 HR Doetinchem

Psychosociale therapie

Psychosociale therapie

Psychosociale therapie

Iedereen kent in zijn leven wel moeilijke periodes. Periodes van ziekte, rouw, werkeloosheid, onzekerheid en andere problemen. In de meeste gevallen lukt het ons om na verloop van tijd de draad van het leven weer op te pakken. Omdat we allemaal verschillend zijn, gaan we hier verschillend mee om. Soms kunnen de gebeurtenissen je zo uit je evenwicht halen dat hulp gewenst is.

Als psychosociaal therapeut ga ik ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ik kijk dan ook naar jou als persoon maar ook naar je omgeving. Een moeilijke situatie kan het evenwicht tussen lichaam, geest en omgeving verstoren. We hebben als mens van nature de kracht en wijsheid in ons om probleemsituaties zelf op te lossen. Soms is een situatie echter zo ingrijpend dat dit niet lukt en je het overzicht verliest.

De problemen waarmee iemand naar een psychosociaal therapeut gaat kunnen o.a. de volgende zijn:

  • Stress, overspannenheid en burnout
  • Depressie
  • Slachtoffers van seksueel misbruik
  • Psychosomatische klachten
  • Zelfinzicht, behoefte aan (emotionele) ontwikkeling en groei
  • Problemen t.a.v. gezin van herkomst en opvoeding

Soms is er ook géén duidelijke oorzaak te vinden. Dan is dit het moment dat je wel een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken en iemand die op een liefdevolle manier een poosje met je meeloopt op je pad en je helpt om weer ‘op eigen benen’ en in je eigen kracht te gaan staan.