• Swammerdamlaan 24, 7002 HR Doetinchem

Psychosociale Therapie

Iedereen kent in zijn leven wel moeilijke periodes.

Periodes van ziekte, rouw, werkeloosheid, onzekerheid en andere problemen. In de meeste gevallen lukt het ons om na verloop van tijd de draad van het leven weer op te pakken. Omdat we allemaal verschillend zijn, gaan we hier verschillend mee om. Soms kunnen de gebeurtenissen je zo uit je evenwicht halen dat hulp gewenst is.

De problemen waarmee iemand naar een psychosociaal therapeut gaat kunnen o.a. de volgende zijn:

* Stress, overspannenheid en burnout
* Hooggevoeligheid
* Depressie
* Vragen op gebied van het geloof
* Relatieproblemen
* Onzekerheid, minderwaardigheidsgevoel
* Rouw en verlies
* Psychosomatische klachten
* (Seksueel) misbruik
* Zelfinzicht, behoefte aan (emotionele) ontwikkeling en groei
* Problemen t.a.v. gezin van herkomst en opvoeding

Soms is er ook géén duidelijke oorzaak te vinden. Dan is dit het moment dat je wel een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken en iemand die op een liefdevolle manier een poosje met je meeloopt op je pad en je helpt om weer ‘op eigen benen’ en in je eigen kracht te gaan staan.