• Swammerdamlaan 24, 7002 HR Doetinchem

Familieopstellingen

Familieopstellingen

Familieopstellingen

In een familieopstelling wordt gekeken naar patronen die van generatie op generatie worden doorgegeven, gebeurtenissen die zich herhalen en vervolgens naar het gedrag dat je nu niet meer wilt.

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Systemisch werken kan leiden tot acceptatie, maar biedt ook een sleutel tot oplossingen.

Hoe werkt een familieopstelling?

Een familieopstelling werkt met de techniek van de representatieve waarneming. Familieopstellingen hebben meestal plaats in een groep, maar worden in mijn praktijk met een tafelopstelling gedaan met behulp van poppetjes. Het kan ook zijn dat we met grondankers werken. Een deelnemer brengt zijn of haar probleem in. Intuïtief kiest hij de poppetjes uit of legt de grondankers neer, die tijdens de opstelling de rol van representant op zich nemen. Zij vertegenwoordigen familieleden van de deelnemer.

Een goede opstelling maakt heel duidelijk welke dynamiek de werkelijkheid heeft. Deelnemen aan een opstelling kan soms heftige emoties met zich meebrengen, maar levert vooral verhelderende inzichten op. Met een opstelling breng je dus letterlijk je omgeving, de mensen in je omgeving en de emoties en drijfveren van die mensen in kaart. Het totale beeld levert inzicht op over je eigen rol en verhouding tot anderen in je omgeving.

Voor wie is een opstelling?

Voor iedereen, die graag een (terugkerend) thema, probleem of vraag heeft en daarin een volgende stap wil zetten. Het kunnen vragen zijn die te maken hebben met jezelf, met je gezin of andere relaties, je werk of je gezondheid. Een opstelling is voor iedereen toegankelijk. Ook als je nog geen ervaring hebt met familieopstellingen.

Vragen die je kunt opstellen zijn:
 • Hoe vind ik meer rust in mezelf?
 • Waarom vind ik het lastig om keuzes te maken?
 • Hoe komt het dat ik steeds weer tegen dezelfde problemen aanloop?
 • Wat is er voor nodig om helemaal in mijn kracht te gaan staan?
 • Waarom maak ik mij steeds kleiner dan nodig?
 • Waarom heb ik moeite met autoritaire of dominante mensen?
 • Hoe krijg ik beter contact met mijn kinderen, broer, zus of ouders?
 • Waarom wil ik steeds vluchten als het te lastig wordt?
 • Waarom voel ik me zo vaak angstig?
 • Waarom heb ik moeite om mijn plek te nemen in relaties of op werk?
 • Hoe komt het dat ik mij steeds zo verantwoordelijk voel?
 • Waarom vind ik het moeilijk om nee te zeggen?
 • Waarom voel ik me eigenlijk nergens thuis?
 • Waarom voel ik me vaak zo onzeker?